2021.03.14

Az apokalipszis lovasai.

Az apokalipszis lovasai valóban csak az utolsó időben járják be a világot? Vagy mindig is jellen voltak? Csapások, vagy megpróbáltatások? A fehér ló és lovasa lehet e Jézus Krisztus, vagy talán az Antikrisztus? Mikor indította útnak őket Jézus Krisztus? A mennybe menetele után, vagy még meg sem jelentek a lovasok? Ezekre a kérdésekre ad választ ez a videó előadás.

2020.10.17

A fenevad bélyege.

Sokasodnak az égi jelek, és a föld is vajúdik az őt terhelő embertömeg alatt. Az emberiség bele vájta körmeit az embertársa húsába, a földnek növényzetébe, és az élővilág diverzitásának a veszélyeztetője lett. Meddig mehet ez büntetlenül? Miért történnek ezek? Mi lehet a fenevad bélyege? Mit nevez bélyegnek a Biblia eredeti szövege? Mivé akarja formálni Sátán az embert? Lelketlen gépekké, kiborgokká válik az emberiség, vagy véget vet Isten Sátán törekvéseinek, és lezárja az emberiség ezen korszakát? Ezekre a kérdésekre kerestem választ a Bibliában.

2020.07.17

Népvándorlás, avagy az Egyház ítélete.

Az apokaliptika műfajának egyik sarkalatos pontja az utolsó ítélet, amelyen mostanában dolgozom. Ez a témakör érinti a népek nemzetek ítéletének, valamint Isten háza népének ítéletét. Ebből a két témakörből az egyház ítéletét dolgoztam fel ebben az előadásban. Amikor Isten megkezdi az ítéletet, akkor először a saját népét ítéli meg, és fenyítést alkalmaz. Ezzel együtt Isten kegyelmet is gyakorol, mert a fenyítés idején megtérhet a nép. Amikor a megtérés nem jön létre, akkor fordul a fenyítés csapássá. Korunkban tapasztalható népvándorlás jelensége vagy Isten felé fordítja Európa népét, vagy a pusztulásba. Éppen ezért, az előadás fő gondolatmenete az egyház ítélete körül forog. A megtérés és pusztulás lehetősége ugyanúgy jelen van az anyagban, mint a Sára és Hágár, valamint utódaik közötti döbbenetes feszültség. A liberalizálódott Európa országai is megtérhetnek, és Hágár utódai is rátalálhatnak az élő víz forrására. Bármivé is változik a történelem, egy dolog biztos. Akik megtérnek, még a földi élet után is élve maradnak örökké.

2020.07.07

Ki volna méltó, hogy felbontsa a pecséteket?

Jézus Krisztus egy jelenésen keresztül mutatja be János apostolnak a mennyet. Le is íratja vele, amit lát, és így nekünk is bepillantási lehetőségünk van azokba, amit János látott. Így nyerünk látást a trónusról, a trón környezetében lévő lényekről, s azok viselkedéséről. Megtudjuk mi az a méltóság, és hogyan lehet méltó valaki arra, hogy a trónon helyet foglalhasson, és a hét pecsétes tekercset átvegye, s a pecséteket feltörje. „Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit?” Ez ennek az előadásnak a központi témája, s végül a fehér lovas bemutatásával zárom az előadást.

2020.05.21

Kedves Testvérek

Az Élő Víz Forrása gyülekezet vezetői a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati döntéseket és a testvérgyülekezetek lépéseit is figyelembe véve az alábbi ajánlásokat teszi látogatók és a gyülekezeti tagok számára. Május 31-től megtartjuk az istentiszteleteket és hétköznapi alkalmakat, az alábbiak figyelembevételével:

▪️Az istentiszteletre érkezéstől a távozásig – beleértve a gyülekezeti helyiséget és a közvetlen környezetét – az 1,5-2 méter távolságot kérjük egymás között megtartani. Az egy háztartásban élőkre ez a korlátozás nem vonatkozik.

▪️A közvetlen érintkezést az üdvözléskor és az istentisztelet alatt továbbra is mellőzzék az istentiszteleten résztvevők.

▪️A gyülekezet vezetősége gondoskodik a megfelelő szellőzésről, a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítőről, illetve a mosdók és a kilincsek alkalom alatti rendszeres fertőtlenítéséről.

▪️Úrvacsorai közösségben kispoharas úrvacsorai készletet használunk.

Tisztelettel
Berkes Sándor

2020.04.07

A Sátán királyságának küzdelme Isten népe ellen

A legtitokzatosabb és elrejtettebb témakör a fenevad és annak a birodalma. Jézus Krisztus erről ad kijelentést a Jelenések könyve 13 fejezetében. A 12. fejezetben egy „nagy vörös sárkányról” olvashatunk. Az Ő Fia maga az Antikrisztus. Az Antikrisztus birodalma a végidők római birodalma, az Euróma-i birodalom. A keresztyén Európából néhány évszázad alatt sátánista liberális Európát gyártott a humanista ideológia. A humanizmus terméke volt a nagy francia forradalom és annak eszmeisége a "szabadság, egyenlőség, testvériség". A szabadság, vagyis a liberalizmus eszmeisége a Sátán egyháza Marx Károly általi megalapításán keresztül Európában elindította a vörösre festés ideológiáját. Marx Károlynak vörös színű főpapi köpönyege jelképezte a nagy vörös sárkányhoz való elkötelezettségét. Ezt örökölte, mint második számú sátánista főpap, Lenin, aki a marxi ideológiából táplálkozott, és magával vitte a vörös színű főpapi köpönyeget Oroszországba. Ezen köpönyegnek a forradalom zászlórúdjára való kitűzése festette vörösre a nagy októberi forradalmat. Európának egyre nagyobb területe vált vörössé. Keleten a kommunizmus, szocializmus és internacionalizmus eszmeiségén keresztül; nyugaton pedig először a fasizmuson, majd később a liberalizmuson keresztül. Ma már nagy hit és bátorság kell ahhoz, hogy egy nemzet a keresztyén identitását vállalni merje. Az Euróma-i birodalom ugyanis nem tűri meg a keresztyén államokat, és keresztyén vezetésű hatalmakat. Iszonyatos erővel támad Brüsszelből az Élő Isten hitét őrző keresztyén vezetésű európai államokra, és azok vezetőire.

2020.02.16

A hetven hét Dániel próféciájában

Az átdolgozott „Jézus élete születésétől a Golgotáig” c. tanulmány érinti ezt az anyagot is. Mivel Artaxerxes király uralkodásának ideje i.e. 465–424. helyett 464-424. Ezért ezt az anyagot is ahhoz kellett igazítani. Artaxerxész apját a testőrség parancsnoka Artabanosz i.e. 465-ben meggyilkolta, és a trón elfoglalására törekedett. Artaxerxész azonban i.e. 464-ben megölte apja gyilkosát Artabanoszt, és utána foglalta el a trónt. A uralkodása nem kezdődhetett korábban, mint ie. 464. Ez az információ egy évvel korábbra hozza Jézus Krisztus megfeszítésének idejét. Ez okból ezt az anyagot is átdolgoztam. A változás csak a megfeszítés idejét érinti, amely isz. 33-ról, isz. 32-re módosul. A tanulmány többi része nem változott.

2020.02.08

Jézus élete születésétől a Golgotáig

Átdolgoztam a „Jézus életének ideje” c. tanulmányt, és új címmel került ismét elétek. Az átdolgozás oka a következő: Artaxerxes király uralkodásával kapcsolatosan általában a i.e. 465–424. évszámmal találkozunk. A történészek azt az évszámot tüntetik fel általában. Ezzel számoltam én is eddig, sajnos hibásan. További kutatásaimmal sikerült felfedezni, hogy koronázása csak i.e. 464-ben történt. Artaxerxész apját a testőrség parancsnoka Artabanosz i.e. 465-ben meggyilkolta, és a trón elfoglalására törekedett. Artaxerxész azonban i.e. 464-ben megölte apja gyilkosát Artabanoszt, és utána foglalta el a trónt. A uralkodása nem kezdődhetett korábban, mint ie. 464. Ez az információ egy évvel korábbra hozza Jézus Krisztus megfeszítésének idejét. Ez okból az egész „Jézus életének ideje” c. anyagot átdolgoztam. Így a megfeszítés ideje isz. 33-ról, isz. 32-re módosul. A tanulmány többi része nem változott.

2019.06.24.

A gyülekezet helyszíne

A Budapest irányából érkezők közvetlenül betudnak kanyarodni az épülethez, a Szekszárd felöl érkezők a városon keresztül tudják a legkönnyebben megközelíteni.

Az ÚR áldjon titeket!

Élő Víz Forrása Gyülekezet
Copyright © 2021. All Rights Reserved.